Kaseton z dibondu

Kaseton winylowy

Semafor

Szyld z pcv

Szyld z blachy

Baner

Folia na witryny

Litery podświetlane

Litery niepodświetlane

Inne elementy

Oznakowanie sieciowe

Inne elementy

Rozmiar w centymetrach
Informacja o reklamie
Projekt reklamy

, jeśli jest proszę załączyć w formacie pdf, jpg, tif lub cdr, jeśli nie - możemy wykonać - proszę podać wytyczne:

Montaż
podać adres; dodatkowe informacje (na jakiej wysokości ma być montaż; czy ściana jest prosta; czy nie ma gzymsów, uskoków, elementów wystających; jakiej grubości jest ściana; czy wyprowadzona jest instalacja elektryczna)
Dane zamawiającego