GEPARD

Okres: od 2011

Ilość placówek: 160

Na zlecenie Polskapresse Sp. z o.o. wykonujemy rebranding sieci komisów samochodowych GEPARD na terenie całej Polski. W zakres prac wchodzi zmiana oznakowania pylonów, produkcja i montaż flag oraz płotosłupków jak również demontaż i montaż w/w elementów. Zlecenie to charakteryzowało się dość krótkim terminem realizacji w pierwszym etapie pracy. Aktualnie uczestniczymy w dalszym etapie prac polegającym na przenoszeniu poszczególnych elementów reklamowych pomiędzy zamykającymi się oraz nowo otwartymi Komisami w różnych częściach kraju.