GRUPA KBC

Okres: od 2009

Ilość placówek: 450

W 2009 roku Nasza firma rozpoczęła współpracę z Grupą KBC (Kredyt Bank, Warta TUiR i Warta TUnŻ) od odświeżenia ksiąg znaku dla tych firm. W tym samym roku podpisaliśmy również umowę ramową dotyczącą współpracy w zakresie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego w placówkach Warty. W 2010 oraz 2011 roku uczestniczyliśmy w drugim etapie remodelingu placówek partnerskich WARTY. W 2010 roku podpisaliśmy kolejną umowę dotyczącą kompleksowego oznakowania placówek Kredyt Banku, którą wykonywaliśmy do końca trwania marki KB.