TEXTILMARKET

Okres: od 2011

Ilość placówek: ok 80

Dzięki perfekcyjnie wykonanemu oznakowaniu firmy dla sklepu Textil Market w Galerii Widzewskiej w Łodzi otrzymaliśmy szansę współpracy ze spółką należącą do Grupy kapitałowej Redan SA, posiadającą ponad 200 sklepów z branży tekstylno-odzieżowej. Od połowy 2011 produkujemy oznakowanie w formie kasetonów z licem winylowym (wykorzystując profil napinający SYSTEM 1), otoków z dibondu do wewnątrz oraz na zewnątrz jak również wyklejanie witryn. Zlecenie te charakteryzują się bardzo krótkim, 2-3 dniowym terminem realizacji.