Reklama świetlna na budynkach

Reklama świetlna na budynkach jest obecna od dziesiątków lat w miastach na całym świecie. Odwiedzając te tętniące życiem miejsca ze zdziwieniem zauważamy, że nie ma w nich latarni oświetlających ulice. Ruch uliczny, chodniki dla pieszych są oświetlane przez reklamy świetlne umieszczone na budynkach. To podkreśla atmosferę miast, które nigdy nie zasypiają. W Polsce mało jest takich ulic. Zazwyczaj taki natłok reklam pojawia się jedynie wokół centrów handlowych. Może dlatego każda reklama świetlna w Polsce daje dużą wartość dodaną w kompanii reklamowej marki.

Znaczenie reklamy świetlnej

W reklamie zewnętrznej liczy się jej obecność w przestrzeni lokalnej. Dotarcie z przekazem do odbiorcy z pewnością ułatwia odpowiednia grafika, barwa i treść. Istotny jest wybór miejsca instalacji reklamy, jak również odpowiednia jej ekspozycja, zwłaszcza dzięki odpowiedniemu oświetleniu. Elewacja budynku jest jednym z miejsc, gdzie reklama świetlna będzie doskonale widoczna. Dotyczy to zarówno reklamy dotyczącej lokalizacji firmy, jak i reklamy produktowej. Taka reklama świetlna na budynku jest niezwykle potrzebna w miejscu prowadzenia działalności. Umożliwia dotarcie ze swoim przekazem do docelowej grupy konsumenckiej. Jest niczym totem firmowy.

Reklama świetlna na budynkach oferowana w Fabryce Reklamy

Fabryka Reklamy w Łodzi oferuje Państwu kilka rodzajów reklam świetlnych montowanych na budynkach. Mogą to być neony, kasetony podświetlane, lightboxy, podświetlane litery i logotypy. Większość oferowanych reklam podświetlanych montowanych na budynkach jest oparta o oświetlenie wykonane w technologii LED. To sprawdzona forma podświetlania reklam. Światło z listw LED-owych używanych w reklamie podświetlanej wykonanej w formie kasetonu, czy podświetlanego krawędziowo Lightboxu jest dodatkowo wspomagane dzięki specjalnej folii. Folia ta rozprasza światło dzięki czemu oświetlenie jest równomierne na całej powierzchni lica, lub skupia się na konkretnych elementach reklamy.

 

Neony

Neony są jedną z najstarszych form reklamy świetlnej. Mimo, że upłynęło wiele lat kiedy pojawiły się pierwsze neony, ciągle są one w modzie, a nawet można rzec, że są obecnie na topie. Neony możemy wykonać w tradycyjnej formie neonów gazowych – neony z duszą, lub neonów wykonanych w technologii LED. Rękodziełem neonowym zajmujemy się od dawna i mamy w tym segmencie spore doświadczenie. Wykonamy każdy neon, nawet wymagający dużego kunsztu artystycznego w ręcznym formowaniu szkła.

Kasetony podświetlane

Kasetony podświetlane to bardzo popularna dziś forma reklamy. Na budynkach montujemy kasetony jednostronne przylegające do elewacji budynku, lub dwustronne w przypadku konstrukcji typu semafor, gdy kaseton jest montowany bokiem do ściany budynku. Niektórzy klienci preferują oba te rozwiązania jednocześnie. Kasetony podświetlane najczęściej wykonujemy z Dibondu, a konstrukcja jest aluminiowa. Do wielkoformatowych reklam podświetlanych stosujemy kasetony z wymiennym licem. Pasują one idealnie do wszelkiego rodzaju promocji i reklam produktowych. Zastosowanie wymiennego lica ułatwia okresową aktualizację treści. Lico wykonane jest wówczas z winylu drukowanego na naszych drukarkach wielkoformatowych.

Litery podświetlane i logotypy 3D

Ostatnią formą reklamy świetlnej montowanej na budynkach są litery podświetlane i logotypy 3D. Do tego rodzaju reklamy stosuje się zarówno elementy podświetlane wykonane w technologii 3D jak i tak zwane litery blokowe. Litery blokowe podświetlane wykonujemy z styroduru, pleksi, poliwęglanu, czy dibondu. Takie elementy reklamy są podświetlane przez listwy LED umieszczone wewnątrz liter, czy logotypu. Można również skorzystać z blendy odbijającej światło. Wówczas liter są montowane na blendzie. Listwy LED są umieszczone od spodu liter co daje efekt dyskretnego podświetlenia.

Reklama świetlna – warunki prawne

Klienci często nas pytają o warunki prawne odnoście montażu reklamy świetlnej na budynkach. Nie wiedzą jakie pozwolenia są wymagane przy montażu reklamy na budynku? Procedura nie jest zbyt skomplikowana o ile budynek nie jest zabytkiem pod kuratelą konserwatora budynku. W przypadku budynków zabytkowych jakakolwiek ingerencja w elewację wymaga bezwzględnie jego zgody. Nie wystarczy zgoda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, starosty, prezydenta miasta czy wojewody Montaż jakichkolwiek elementów bez zgody konserwatora zabytków wiąże się z karą grzywny.

Reklama na zwykłych budynkach

Reklamę świetlną na zwykłych budynkach montujemy bez pozwolenia na budowę. W zależności od lokalizacji zgłaszamy montaż reklamy odpowiedniemu organowi. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nie ma sprzeciwu przystępujemy do instalacji reklamy świetlnej, a termin zgody może upłynąć dopiero po dwu latach. W przypadku instalacji reklamy świetlnej istnieją dodatkowe ograniczenia. W przypadku ich niespełnienia organ decyzyjny może odstąpić od wyrażonej zgody. W przypadku budynków mieszkalnych reklama nie może być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Nie może stwarzać zagrożenia. Ponadto mieszkańcom budynku reklama nie powinna ograniczać dopływu światła.

Reklama świetlna w pobliżu drogi

Reklama świetlna nie może być montowana zbyt blisko pasa drogowego. Nie może oślepiać kierowców, czy zasłaniać znaków drogowych. Gdy mamy wątpliwości najlepiej montaż takiej reklamy uzgodnić z zarządcą drogi.

Fabryka Reklamy posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z montażem reklam na terenie Polski i w niektórych państwach Unii Europejskiej. Jeżeli chcecie zamówić reklamę świetlną i uniknąć problemów prawnych, zachęcamy do kontaktu z nami.