Rebranding firmy w kontekście oznakowania reklamowego

Każda firma powinna co jakiś czas przeprowadzić analizę swojej strategii marketingowej. Jest ona niezbędna, aby dostosować profil działalności do zmieniającego się rynku. To cały proces, który nazywamy rebrandingiem. Obejmuje on szereg czynności różnego rodzaju...