Tablice i szyldy informacyjne

Tablice i szyldy informacyjne to dość umowne wyszczególnienie wśród różnych produktów reklamowych. Przecież każda reklama jest jakąś informacją. Grupę tablic i szyldów informacyjnych wyróżniono żeby oddzielić od typowych reklam produkty zawierające treści o charakterze neutralnym.

Rodzaje tablic i szyldów informacyjnych

Tablice i szyldy informacyjne obejmują między innymi tabliczki adresowe (z nazwami ulic, numerami domów, imienne, wizytówkowe), lokalizacyjne (szyldy kierunkowe), parkingowe (oznakowania miejsc przeznaczonych do parkowania określonych osób), urzędowe (oznakowanie urzędów, szkół, placówek medycznych, placów budowy), związanych z RODO (ostrzeżenia przed monitoringiem), regulaminowe (dotyczą zasad korzystania z miejsc rekreacyjnych: parków miejskich, boisk, placów zabaw), sponsorskie (określające inwestorów danych inwestycji), materiały informacyjne POS (związane z rozmieszczeniem towaru w sklepie, czy kierowaniem ruchu klientów), ostrzegające przed zagrożeniem (uwaga zły pies, wyjazd z posesji), oznakowanie toalet, dróg ewakuacyjnych, pobierania wody, sprzętu ratowniczego, ppoż, jak również tabliczki przydrzwiowe itp.

 

Produkcja tablic i szyldów informacyjnych

Oprócz sprzedaży produktów standardowych, powszechnie stosowanych, Fabryka Reklamy zajmuje się przede wszystkim produkcją tablic i szyldów informacyjnych na zamówienie. Można je podzielić na produkty instalowane wewnątrz i na zewnątrz budynku. W reklamie wewnętrznej są to głównie tablice i szyldy informacyjne ułatwiające klientom poruszanie się po budynku i sprawne załatwienie konkretnych spraw. Ich celem jest właściwe oznakowanie biur, działów, pięter, funkcji poszczególnych pokoi. Na parterze przy wejściu do budynku instalowane są zbiorcze tablice informacyjne, które ułatwiają poruszanie się po całym budynku. Na piętrach tablice informacyjne konkretyzują usługi oferowane w znajdujących się tam pokojach. Tabliczki przydrzwiowe  – to szyldy informacyjne, które są potwierdzeniem właściwej lokalizacji docelowego pracownika, który ma załatwić określoną sprawę. Dodatkową pomocą w oznakowaniu informacyjnym na korytarzach budynku są szyldy kierunkowe.

 

 

Tablice i szyldy informacyjne w placówkach handlowych

Inną grupę stanowią tablice i szyldy informacyjne instalowane w placówkach handlowych. Ich zadaniem jest ułatwienie klientom poruszania się po sklepie i znalezienia konkretnych produktów. Tablice informują o towarach jakie są wyłożone w konkretnych alejkach, a umieszczone na półkach stopery, shelfstopery, wobblery … ułatwiają wybrać najlepszą ofertę.

 

Tablice i szyldy informacyjne w reklamie zewnętrznej

W reklamie zewnętrznej tablice i szyldy informacyjne mają dużo większe zastosowanie. Od czasu, gdy do Polski zaczęły napływać pieniądze z Unii Europejskiej tablice informacyjne stały się obowiązkowym elementem w oznakowaniem wielu inwestycji. Dzięki nim wiemy, które obiekty i  w jakim stopniu zostały wybudowane z pieniędzy unijnych, a które są dziełem inwestycji władz lokalnych, czy rządowych. Przy wejściu do zakładów medycznych wywieszane są tabliczki informacyjne o statusie placówki (publiczna, lub niepubliczna) i tym czy ma podpisaną umowę na świadczenia refundowane przez NFZ.

 

Szyldy wizytówkowe

Szyldy wizytówkowe na zamówienie to jeden z przykładów szyldów informacyjnych produkowanych przez Fabrykę Reklamy. Z tego typu szyldów informacyjnych składa się tablica informacyjna przy wejściu do budynków w którym swoją siedzibę ma wiele podmiotów. Podmioty te na stałe lub okresowo wynajmują pomieszczenia na swoją działalność. Szyldy wizytówkowe ułatwiają sprawne dodawanie, lub zdejmowanie poszczególnych firm ze zbiorczej tablicy informacyjnej.

 

 

Przykłady i pełną ofertę tablic i szyldów informacyjnych znajdziecie Państwo w realizacjach u naszych Klientów.