Totemy reklamowe

W 1791 roku anglik o indyjskich korzeniach John Long poznał zwyczaje Indian Ameryki Północnej. Ten podróżnik, tłumacz i handlarz nadał nazwę i  po raz pierwszy opisał wystawiane przez Irokezów totemy – mityczne posągi o charakterze religijno – plemiennym. Dla Indian totem miał właściwości ducha opiekuńczego. Z jednej strony był najstarszym bratem lokalnego plemienia, wskazującym pochodzenie od nadprzyrodzonej siły jaką dał praprzodek (najczęściej było to jakieś zwierze). Zauważył również, że przodek czczony w totemie wyznaczał w gromadach pierwotnych porządek prawny, którego powinna przestrzegać dana wspólnota. Wkrótce odkryto totemy wśród ludności etnicznej u innych plemion w Ameryce, Afryce, a nawet w Australii i wyspach rozrzuconych w Oceanii.

 

Totemy cechą wspólną w różnych kulturach i czasach

Występowanie totemów w różnych kulturach, które nie miały ze sobą styczności było przyczynkiem do powstania kierunku zwanego totemizmem. Uznano, że jest to zespół wierzeń, przybliżający ludy pierwotne do cywilizacji. Na przełomie XIX i XX wieku Francuski filozof, profesor socjologii i pedagogiki na uczelniach w Bordeux i Sorbonie Émile Durkheim nadał totemom pierwszorzędne znaczenie w powstaniu wyznań religijnych i budowaniu instytucji społecznych państw. Doniosłość totemów docenił również patriota polski, prawnik, historyk i publicysta Aleksander Kraushar, w biuletynach niepodległościowych wydawanych w Lipsku pod koniec XIX wieku.

Potrzeba tworzenia totemów

Mimo, że na totemy zwrócono uwagę dopiero w XVIII wieku, to należy zauważyć, że totemizm istniał już wcześniej. “Totemistyczne” zwierzęta są wszędzie obecne na przestrzeni stuleci. Najlepszym przykładem jest wilczyca kapitolińska, która wykarmiła w lesie założycieli Rzymu – dwu braci Romulusa i Remusa. Mit tego totemu sięga V wieku przed naszą erą i jest przypisany Etruskom. W Niemczech mamy totem w postaci niedźwiedzia w Zwingerze Berneńskim. Jednak najczęściej na totemy trafiał orzeł. Spotykamy go w starożytnym Rzymie, mitologii greckiej, Biblii, w totemach Indian. Jest obecny na godłach narodowych wielu państw.

 

Czasy współczesne

Współczesne społeczeństwa mimo kształtowanych od stuleci religii i instytucji państwowych ciągle potrzebują przewodnich totemów. Ludzie chętnie skupiają się w tworzonych przez nie organizacjach. Narzucają sobie barwy klubowe, symbole, loga. Budują symboliczne totemy, które identyfikują “ich” na tle “innych”. To zjawisko socjologiczne polegające na potrzebie identyfikacji z konkretną grupą społeczną wykorzystali menadżerowie biznesu pielęgnując u konsumentów swoich produktów identyfikację z konkretną marką. Metka na towarze nie jest jedynie ochroną praw autorskich producenta. Znak marki na produkcie staje się przepustką do rodziny konsumenckiej popierającej konkretnego producenta, projektanta, kreatora mody. Nawet już nikogo nie dziwią coraz większe loga firmowe na naszych ubraniach. W ten sposób marki poszczególnych firm trafiły na totemy reklamowe wyznaczające kierunek swoim klientom. Jednocześnie podnoszą pozycję firmy, której markę prezentują.
 

Totem w reklamie

We współczesnej reklamie totemy należą do elementów reklamy zewnętrznej, wolnostojącej. Ich cechą wspólną jest świetna widoczność eksponowanych treści ze znacznej odległości. Gwarantuje to wysokość totemów i wolna przestrzeń wokół nich. Często totemy są mylone z pylonami reklamowymi. Główna różnica polega na konstrukcji i wysokości. Totemy są o wiele wyższe. Składają się z masztu i treści reklamowych, zazwyczaj są to znaki firmowe jednej lub większej ilości marek, które są zawieszone w jego górnej części. Pylony reklamowe to zazwyczaj dwustronne rozbudowane tablice reklamowe w kształcie prostokąta. Najczęściej cała powierzchnia pylonu służy reklamie. Poza tym totemy w porównaniu z pylonami są bardziej reprezentacyjne i prestiżowe, mityczne niczym posągi Indian.

 

Totem reklamowy punktem topograficznym

Totemy przypominają punkty topograficzne. Czasem widać je nawet z kilku kilometrów, zwłaszcza gdy są podświetlane. Dlatego ułatwiają orientację w terenie. Sygnalizują lokalizację dużych obiektów handlowych i główne firmy, które mają tam swoje sklepy. Dla zmotoryzowanych klientów bliskość totemu reklamowego jest sygnałem, aby poszukać wjazdu na parking.

Budowa totemu reklamowego

By totem reklamowy nawiązywał do mitycznych posągów musi robić odpowiednie wrażenie. Służy temu jego wysokość. Maszty totemów reklamowych wznoszą się od kilku do kilkunastu metrów. Rekordowe totemy przekraczają 25 metrów wysokości. Maszty totemów mogą być w postaci rury zmniejszającej swoją średnicę ku górze, lub mieć konstrukcję kratownicową. Konstrukcja kratownicowa jest niezwykle popularna, zwłaszcza segmentowa. To ułatwia montaż. Maszty totemów reklamowych są wykonane ze stali lub aluminium. Każdy maszt musi być odpowiednio zakotwiczony. Głębokość zakotwiczenia zależy od wysokości masztu i ciężaru zakotwiczenia, ale nie mniej niż 70 cm.

 

 

 

Wykonanie reklamy na totem

Reklama na totem to typowy logotyp marki, podobny do tego który jest montowany na elewacji. Z uwagi na to, że jest montowany na wysokim, wolnostojącym maszcie musi być znacznie bardziej odporny na warunki atmosferyczne, zwłaszcza silny wiatr. Oznakowanie firmowe na totemie jest najczęściej podświetlane. Do tego służy kaseton podświetlany o wzmocnionej konstrukcji. Lico takiego kasetonu może być wykonane z frezowanego dibondu, PCV lub pleksi.

Czas na TOTEM! I nie odkładamy go na potem!

Fabryka Reklamy ma duże doświadczenie w tworzeniu totemów reklamowych. Produkujemy je i montujemy w całym kraju i nie tylko … Zadbamy o to by Wasz totem, zgodnie z wzorcami dawnych posągów, należycie prezentował Waszą firmę i podnosił jej prestiż. Jeżeli przekonaliśmy Was do podjęcia decyzji o wystawieniu totemu firmowego zapraszamy do kontaktu z nami.