Franczyza, jak utrzymać standardy sklepów sieciowych

Franczyza jest dziś szansą na sukces w biznesie dla małych sklepów rodzinnych. Wiadomo duży może więcej. Taką prawidłowość odkryto w połowie XIX wieku kiedy to powstawały pierwsze polskie spółdzielnie na terenie zaboru pruskiego. Już wtedy koniecznością było łączenie się drobnych podmiotów gospodarczych w większe organizacje. Tylko tak poprzez kumulację kapitału polscy przedsiębiorcy w Wielkopolsce mogli konkurować z niemieckimi firmami. Podobną sytuację mamy dziś. By utrzymać się na rynku lepiej jest przystąpić do franczyzy niż próbować samemu przebić się z własną, autorską działalnością.

 

 

Czym jest franczyza?

Franczyza jest czymś w rodzaju licencji na biznes. Tak jak ruch spółdzielczy swoje początki miała również w XIX wieku. Wówczas to cechy rzemieślnicze wydawały certyfikat na wykonywanie konkretnej usługi. Certyfikat – licencja gwarantował, że przedstawiająca go osoba jest w stanie prowadzić swoją działalność na odpowiednim poziomie. Różnica między spółdzielnią, a franczyzą była zasadnicza. Dotyczyła własności. W przypadku franczyzy nie istniało powiązanie finansowe między podmiotami wystawiającymi certyfikat i tymi, które wykonywały usługę. Uprawnienia do prowadzenia działalności wydawał jeden podmiot drugiemu, niezależnemu od niego. Podobnie wygląda to dziś. Na podstawie umowy franczyzy (franchise agreement) jeden podmiot – franczyzodawca udostępnia drugiemu franczyzobiorcy, licencję na swoją markę.

 

 

Obowiązki franczyzobiorcy

Franczyzodawca  udzielając prawo korzystania z jego marki, zobowiązuje w umowie franczyzy franczyzobiorcę do przestrzegania konkretnych zasad i obowiązków. Franczyzobiorca musi dbać o zachowanie standardów udostępnionej mu marki. Jego sklep, czy punkt usługowy musi wyglądać tak samo jak wykształcone latami wzorce ustalone przez franczyzodawce. Jakość oferowanych produktów i usług nie może odbiegać, od ustaleń zawartych w umowie. To podlega cyklicznym kontrolom prowadzonym przez franczyzodawcę.

Pierwszym, najbardziej widocznym elementem jest wystrój i reklama sklepu.

 

Jak utrzymać standardy sklepów sieciowych?

Utrzymanie odpowiednich standardów w sklepie sieciowym najlepiej wypełni firma zajmująca się reklamą w innych sklepach tej sieci. To oni wiedzą na jakie elementy szczególna uwagę zwraca franczyzodawca. Jak wykonać stylistykę sklepu i reklamę by była zgodna z jego koncepcją. Celem franczyzobiorcy jest nie tylko korzystanie z nazwy handlowej franczyzodawcy i jego znaku towarowego. Jego sklep sieciowy musi wtopić się w całość wyznaczaną przez sieć utworzoną przez franczyzodawcę. Tylko tak właściciel sklepu uzyska pożądany skutek. Potwierdzają to badania rynkowe. Mimo, że franczyzobiorcy są niezależnymi podmiotami gospodarczymi wspólnie tworzą odpowiedni wizerunek marki. Wysokie standardy i kontrolowana przez franczyzodawcę jakość powoduje, że sklepy sieciowe w sposób zasadniczy odróżniają się na plus od innych sklepów osiedlowych, które działają na własny rachunek, poza sieciami handlowymi.

 

 

Opieka franczyzodawcy

Opieka franczyzodawcy pojawia się już podczas etapu wyboru lokalu pod sklep sieciowy, czy przed rozpoczęciem jego budowy. Większość działań jest objęta tajemnicą służbową, ale my z doświadczenia wiemy jak w różnych sieciach handlowych wygląda system know-how. Odpowiednia stylistyka ma zapewnić sukces w zaistnieniu na rynku już od samego początku rozpoczęcia działalności. Klienci robiący zakupy muszą wiedzieć, że w ich okolicy nie powstał jakiś nowy sklep, w którym jeszcze nie byli, ale kolejny sklep należący do konkretnej znanej im sieci handlowej. To franczyzobiorcy ułatwia wejście w biznes, od samego początku na wysokich obrotach.

 

Reklama zewnętrzna, właściwe oznakowanie sklepu

Jak powinno wyglądać oznakowanie sklepów sieciowych, w tym sklepów opartych o umowy franczyzy pisaliśmy w dedykowanym temu tematowi artykule. Ważne by reklamę przygotowała firma, która zapewni kompleksowe wykonanie obsługi reklamy. Pełna logistyka. Wykonanie i montaż wszystkich elementów reklamy w jednej firmie. Franczyzobiorca nie może tracić czas na odkrywanie tajników jak powinna wyglądać reklama zewnętrzna. To wszystko przygotowuje i zleca franczyzodawca.

 

 

Standardy visual merchandising

Podobnie jest z reklamą wewnętrzną. Zadaniem firmy zajmującej się reklamą jest właściwe odczytanie standardów visual merchandising nakreślonych przez właściciela marki sieci handlowej. Visual merchandising (VM) to należyte kreowanie sprzedaży poprzez odpowiednią wizualizację produktów. Franczyzodawca określa jak należy rozmieścić witryny sklepowe, wyposażenie sklepu, układ towarów, oświetlenie, czy materiały POS by odpowiednio pozycjonować produkty. Określa grafikę do materiałów reklamowych. Zadaniem wykonawcy reklamy jest spełnienie tych oczekiwań franczyzodawcy na odpowiednim poziomie.

 

Kompleksowa obsługa sklepów sieciowych

Niewątpliwą zaletą Fabryki Reklamy w obsłudze reklamy sklepów sieciowych jest lokalizacja firmy w centrum Polski. Z Łodzi jest wszędzie blisko.

Miasto jest włączone w sieć autostrad prowadzących w każdym kierunku. To umożliwia szybką obsługę sklepów sieciowych w dowolnej lokalizacji. Pamiętajmy, że są to prace związane nie tylko z wykonaniem reklam i ich montażem. Fabryka Reklamy zapewnia również obsługę związaną z eksploatacją urządzeń reklamowych, a także ich modernizacją.

Dlatego coraz więcej sieci sklepowych na stałe korzysta z naszych usług.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.