Projektowanie reklam i banerów

Baner reklamowy ma dwa podstawowe znaczenia. Mówimy o banerze reklamowym na stronie internetowej, ale również w przypadku reklamy tradycyjnej. Pisaliśmy o tym opisując, od strony technicznej, konstrukcje reklamy zewnętrznej w postaci banerów i billboardów. Teraz zajmiemy się etapem projektowania reklam.

 

 

Reklama wirtualna, a tradycyjna

Podczas planowania działań związanych z reklamą nie dokonuje się podziału na reklamę wirtualną, czy tradycyjną. One wzajemnie się uzupełniają, ale jednocześnie ich szata graficzna musi być spójna. Dlatego wygląd reklamy, a zwłaszcza baneru reklamowego jest podobny, niezależnie od miejsca ich prezentacji. Projektując główne elementy baneru reklamowego nie określamy, czy będzie to baner używany na stronie internetowej, czy baner wykorzystywany do druku billboardu. Odbiorca reklamy internetowej, czy tej umieszczonej w realu musi dostrzec te same elementy, tożsame dla konkretnej marki. To samo dotyczy projektów innych reklam. Na tym polega budowanie rozpoznawalności marki.

Znak firmowy – trademark

Zarówno internauta jak i przechodzień, czy adresat korzystający z ulotki, musi w ciągu kilku sekund przyporządkować oferowaną mu treść do konkretnej firmy. Służy temu odpowiednio wyeksponowany znak firmowy – trademark w postaci logo, czy brandu. Projekt każdej reklamy musi zawierać taką sygnaturę. O znaczeniu logotypów i budowie marki pisaliśmy już wcześniej.

 

Detale przyciągające wzrok

Coraz tańsze billboardy i banery powodują, że zleceniodawcy reklam chętnie korzystają z projektów wielkoformatowych. Duże pole do ekspozycji treści reklamowych stanowi wyzwanie dla osób przygotowujących projekt. W tym zakresie niezbędne jest odpowiednie doświadczenie. Nie można pozwolić sobie na drobiazgowość i nadmiar detali. Wielki format wymaga użycia prostych i czytelnych środków dotarcia do odbiorcy. Billboard musi przyciągać wzrok. “Bić” po oczach treścią i kolorytem, ale jednocześnie zachować subtelną plastyczność. Często przy projekcie reklamy i banerów wykorzystywane są wizerunki znanych osób, śmiesznych sytuacji, a nawet swoiste rebusy wciągające odbiorców do odnajdywania w reklamie ukrytych, głębszych treści.

 

 

Kampanie reklamowe

Wyzwaniem dla projektantów reklam i banerów są długookresowe kampanie reklamowe. Oparte o kompatybilną wizualizację w różnych mediach, są swoistym dialogiem miedzy reklamodawcą, a odbiorcami reklamy. To jak telenowela w odcinkach, w których odbiorca nie może doczekać się kolejnej odsłony. Tak najlepiej buduje się relacje z klientem. Są one trwałe, zachęcają do długookresowych kontaktów. Przykładem mogą być gazetki promocyjne. Publikowane w Internecie, dystrybuowane w formie gazety papierowej. Może towarzyszyć im dodatkowo wizualizacja na billboardach, jak i banery w środkach komunikacji i na przystankach.

 

Programy online do projektowania reklam

Należy też wspomnieć o programach online do samodzielnego wykonywania projektów reklam. Nie polecamy takich rozwiązań. To strata czasu i pieniędzy. Wykonanie takich projektów lepiej powierzyć fachowcom. W naszej ofercie,w dziale kreacje, znajdziecie Państwo naszą propozycje kompleksowej realizacji Waszych projektów. Dysponujemy własnym biurem projektowym, wspieranym przez mistrzów fotografii produktowej, oraz profesjonalnym zapleczem do obróbki graficznej Waszych pomysłów.