Szyldy i tabliczki reklamowe zewnętrzne – skuteczny sposób reklamy sklepu czy restauracji

W okresie PRL-u powszechnym obowiązkiem każdej firmy było posiadanie pieczątki oraz szyldu. Za brak szyldu można było otrzymać wysoką karę. W treści takiej tabliczki były informacje takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela, adres firmy, oraz zakres działalności zgodny z tekstem wpisanym do zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Ściśle określony był także wygląd takiego szyldu. Niebieskie tło, białe litery w białej ramce. Wymiar nie przekraczał 25 cm na 50 cm. Takie metalowe tabliczki były mocowane na ogrodzeniach lub elewacji budynku, w którym była prowadzona działalność gospodarcza. Ówczesne szyldy pełniły jednak  bardziej funkcję informacyjną dla kontrolerów z różnych urzędów niż stanowiły elementem reklamy.

 

 

Szyldy i tabliczki reklamowe – historia

Słowo reklama pochodzi z języka łacińskiego “reclamo” – oznacza głośne ogłaszanie, krzyczenie. W czasach starożytnych reklama była głównie werbalna. Taka reklama zachowała się jeszcze w krajach arabskich. Wchodząc do handlowej mediny sprzedawcy przekrzykują się w oferowaniu swoich towarów. W Europie dopiero pojawienie się druku umożliwiało przenoszenie treści reklamowych przy pomocy papieru. Równolegle do reklamy werbalnej pojawiały się szyldy. Na kamiennej elewacji starożytnych budynków znajdziemy wykonane w kamieniu znaki, związane z prowadzoną w nim działalnością, czy mówiące o właścicielu budynku. Grawerowane były herby właścicieli. Znak ryby rzeźbiony na łuku, przy wejściu do domu, oznaczał, że dom zamieszkiwali chrześcijanie.

 

 

Średniowieczne zabytkowe szyldy i tablice

W “Panu Twardowskim” czytamy o karczmie Rzym, w której nasz polski Faust miał oddać swą duszę diabłu.

“Patrz, oto jest karczmy godło,

Koń malowany na płótnie”

Ta XVI wieczna legenda najlepiej świadczy o tym, że szyldy reklamowe już wówczas były powszechnie stosowane. Najczęściej były to, wykonane przez kowali, w formie wywieszek, tablice i szyldy rozpoznawcze dla różnych profesji. Podkowa oznaczała kowala, but – szewca, wąż Eskulapa – aptekę, a klucz – zakład ślusarski. Były też szyldy związane z danym miejscem. W Krakowie zachował się np. szyld “Gospody pod krzyżem” z 1580 roku.

 

Współczesne szyldy i tablice reklamowe

Współczesne szyldy i tablice reklamowe mają za zadanie dostarczyć nam dużo więcej treści. Przede wszystkim muszą skutecznie oznaczyć miejsce sklepu, czy restauracji. Dobrze jest, gdy dodatkowo tablice reklamowe poinformują klienta na co może liczyć decydując się na wejście do środka. Te dwie funkcje wymagają nieco innej formy przekazu.

 

 

Szyld zewnętrzny jako sposób oznaczenie sklepu, czy restauracji

Opisywaliśmy już reklamę zewnętrzna w postaci wolnostojących pylonów czy totemów reklamowych. Podawaliśmy również przykłady banerów wolnostojących i tych instalowanych na elewacjach budynków. Szyldy reklamowe pełnią podobną rolę, tyle że są zazwyczaj umiejscowione na elewacji budynku, gdzie znajduje się sklep, czy restauracja. Montuje się je w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia. Dzięki temu łatwiej nam go znaleźć. Poza tym służą brandingowi firmy w przestrzeni lokalnej.

Szyld to wizytówka marki.

 

Rodzaje prezentacji szyldu

Szyld zewnętrzny najczęściej zawiera logo, logotyp czy baner firmowy. Do prezentacji szyldu czasem wystarczą proste tabliczki, które w swoim wyglądzie uwzględniają architekturę i styl budynku na którym są montowane. Szyld restauracji nie wymaga “krzykliwej” ekspozycji. Wystarczy odpowiednio skomponowany delikatny brand. W przypadku sklepu reklama może być bardziej ekspansywna. Dla sklepów zalecamy szyldy i tablice zewnętrzne podświetlane, płaskie bądź przestrzenne. Mogą być montowane obok wejścia, ale również wykonywaliśmy szyldy dachowe, konsolowe, montowane na fasadzie budynku czy wolnostojące. Miejsce montażu szyldu, czy tablicy reklamowej zależy od lokalizacji sklepu, czy restauracji. Szyld zewnętrzny można wykonać z PCW, plexi, blachy, kamienia, czy szkła. Montaż wykonujemy przy pomocy sprawdzonych systemów.

 

 

Tablice reklamowe

Tablice reklamowe są uzupełnieniem szyldów. Służą informowaniu klientów o szczegółach oferowanych produktów, czy usług. W przypadku sklepu jest to prezentacja zakresu sprzedawanych towarów. Prosty i łatwo wpadający w oko przekaz. Może to być lista sprzedawanych produktów, bądź zdjęcie lub grafika, która będzie kojarzona ze sklepem. Do prezentacji takich treści świetnie nadaje się zadrukowana folia reklamowa one way vision, naklejona na witrynę sklepową.

W restauracjach tablice reklamowe kierują uwagę klientów na oferowane menu. Dotyczy to zwłaszcza barów szybkiej obsługi, czy pizzerii. Tabliczki reklamowe zewnętrzne mogą informować klientów o daniu dnia, czy dodatkowych atrakcjach wieczoru.

 

Potykacze

Częstym rozwiązaniem z jakiego korzystają nasi klienci są tablice reklamowe w formie potykaczy ustawianych przed sklepem, czy restauracją. Mogą one przedstawiać zarówno stałe oferty, jak i te modyfikowane codziennie. Do treści ciągle zmienianych najlepiej nadają się potykacze w postaci stojaka z tablicy kredowej.