Identyfikacja wizualna firmy

Już wcześniej, zanim Fabryka Reklamy zaczęła obsługiwać klientów sieciowych, zdawaliśmy sobie sprawę, że z każdą realizacją zamówień budujemy identyfikację wizualną współpracujących z nami firm. Wszystkie elementy reklamy od totemów reklamowych po materiały POS są powiązane z promowaniem marki. Można stwierdzić, że wszystkie działania reklamowe to budowanie identyfikacji wizualnej firmy. Konieczne jest przy tym spełnienie odpowiednich standardów wyznaczonych przez klienta i jego marketingowców. Zauważmy również, że sama dobrze wypromowana marka staje się towarem. Tak jest w przypadku franczyzy, kiedy to niezależny podmiot gospodarczy wynajmuje od franczyzodawcy jego markę, żeby pod jego szyldem łatwiej zaistnieć w przestrzeni działalności gospodarczej.

Podstawowe elementy identyfikacji wizualnej firmy

Tworząc brand firmowy musimy ustalić podstawowe elementy służące jego wizualizacji. Będzie to przede wszystkim nazwa firmy. Musi być ona krótka, poprawna ortograficznie i gramatycznie. Powinna łatwo wpadać w ucho, a jej znaczenie mogłoby nawiązywać do zakresu działalności. Nazwę firmy musi również cechować prostota wyrazu. Zakładając nową firmę należy mieć świadomość, że jej nazwa będzie funkcjonować przez lata.
Kolejne elementy identyfikacji firmy powinny być rozpatrywane równolegle. Dotyczy to kolorów firmowych, typografii i znaku graficznego firmy. Pamiętajmy, że od początku elementy identyfikacji firmy powinny być prawnie chronione!

Kolory i typografia firmowa

Kolejnym elementami budowy wizerunku firmy jest stworzenie brandu – sygnatury, który ma być kojarzona z firmą. Musimy przy tym określić, jaki będzie przewodni kolor firmy i jaki krój pisma użytego w logotypie. Zazwyczaj markom są przypisane kolory firmowe. Play ma kolor fioletowy, CCC pomarańczowy, a BOŚ Bank z uwagi na wspieranie środowiska ma firmowy kolor zielony. Kolor Carrefour jest niebieski z małym elementem czerwonym w znaku firmowym, ale Carrefour Express ma barwy pomarańczowe, a Carrefour Market czerwony lub biały. Za to sklepy bezobsługowe Carrefour 24/7 są w tonacji żółtej. Krój pisma służącego używanego w logotypie najczęściej przypomina pismo odręczne. To buduje naturalny klimat prawdziwego przekazu. Takie logotypy z odręcznym pismem emanują szczerością i niewymuszoną skromnością. Przykładem wykorzystania odręcznego pisma jest logotyp Solo Pizza czy Pepe Jeans. Jak mówią twórcy tego ostatniego logotypu: “Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe. Po prosto trzej bracia zdecydowali się na tę nazwę z uwagi na jej zalety: zwięzłość, prostotę zapisu i zapamiętywalność.”

 

Znak firmowy

Brand – logo firmy może być znakiem graficznym – znak marki, nazwą firmy lub hasłem – logotyp, lub jednym i drugim- sygnatura. Brand firmowy to element, wokół którego buduje się identyfikację wizualna firmy. W firmach produkcyjnych znak marki umieszcza się na metkach oferowanych produktów. Brand będzie występować na pylonach reklamowych, ulotkach, szyldach, w materiałach POS, dokumentach firmowych, a nawet na kopertach służących do korespondencji. Logo jest głównym elementem rozpoznawalności strony internetowej firmy. To wszystko powoduje, że projektując brand najlepiej skorzystać z doświadczonych grafików. Najlepiej jest ogłosić konkurs na jego wykonanie. Pamiętajmy, aby znak firmowy był czytelny i odróżniał się od oznakowań, z których korzysta konkurencja. To daje gwarancję rozpoznawalności marki.

Budowanie identyfikacji wizualnej firmy

Jak już zaznaczyliśmy wszelkie przedsięwzięcia reklamowe firmy służą budowaniu identyfikacji wizualnej. Obejmują one główne cztery grupy działań. Pierwszą grupą są reklamy dotyczące oznakowania majątku firmowego. Dotyczy to oznakowania budynków, gdzie prowadzona jest działalność, jak również środków transportu i pojazdów specjalnych firmy. W tym zakresie oferujemy Państwu między innymi pylony reklamowe, szyldy, czy wyklejanie reklamą samochodów. Budowaniu identyfikacji wizualnej firmy służy również oryginalna architektura budynków i jego otoczenia.
Do tej grupy reklam należy również oznakowania wewnętrzne. Dotyczy to zarówno mebli reklamowych, tabliczek informacyjnych, ubrań pracowniczych, czy wystroju recepcji. Druga grupa działań służących identyfikacji wizualnej obejmuje oznaczenia logiem firmowym produktów i oferowanych usług. W tej grupie reklam mieszczą się między innymi materiały POS.
Trzecią grupę reklam stanowią materiały służące promocji firmy i jej produktów. Tu proponujemy bilbordy, banery, totemy, stojaki reklamowe itp. Do tej grupy należą również druki akcydensowe, wizytówki, gadżety reklamowe, gazetki promocyjne, broszury, ulotki, kartki świąteczne itd.
Ostatnią grupą reklam są wszelkiego rodzaju publikacje i działania PR-owe. Ten zakres reklam obejmuje stronę internetową firmy i wszelkie publikacje w mediach – prasa, telewizja, internet.

 

Stałe zasady identyfikacji firmy

Jedną z podstawowych zasad budowania identyfikacji wizualnej firmy jest przestrzeganie ustalonych zasad. Zmiana brandu, ustalonej kolorystyki, czy nazwy wprowadza chaos i utratę zdobytego zaufania do marki. Dlatego powinno się unikać tego typu zmian. Wskazane jest, aby przy istotnym rozszerzaniu zakresu działalności o nowe projekty tworzyć nowe autonomiczne marki. Tak jest w przypadku CCC esize.me i eobuwie, gdzie istnieją odrębne brandy. W przypadku Carrefour, Carrefour expres, Carrefour market i Carrefour 24/7, zmieniają się jedynie kolory i dodawany jest drugi człon logotypu, ale zachowany jest znak marki.

Rebranding

Wyjątkiem od reguły przestrzegania przyjętych zasad identyfikacji firmy jest rebranding. Przyczyną rebrandingu są zmiany w strukturze firmy, wymiana kadry kierowniczej, nowe otarcie marketingowe, istotne zmiany w zakresie działalności lub zmiana strategii pozyskiwania nowych klientów. W tym ostatnim przykładzie zadaniem rebrandingu jest kreowanie zmodernizowanego wizerunku firmy opartego o wyższe standardy marketingowe.