Obsługa klienta sieciowego. Jak przygotować zapytanie ofertowe?

Obsługa klienta sieciowego wymaga zachowania odpowiednich standardów. Zapewniają one rozpoznawalność marki klienta w każdym z oznakowanych punktów. O tym jak Fabryka Reklamy radzi sobie z tymi zleceniami pisaliśmy w kontekście sklepów działających w ramach franczyzy. Można stwierdzić, że jest to wręcz nasza specjalizacja. Wykazaliśmy również, że lokalizacja naszej firmy w centrum Polski ułatwia obsługę przedstawicieli sieci w każdym miejscu na terenie naszego kraju. Dlatego klienci sieciowi chętnie nawiązują współpracę z Fabryką Reklamy.

 

 

Teraz postaramy się podpowiedzieć Państwu na co klient sieciowy powinien zwrócić uwagę kierując do nas zapytanie ofertowe.

 

Przepisy prawa o zamówieniu publicznym

Zapytanie ofertowe jest obligatoryjną procedurą wyłaniania kontrahentów w przypadku podmiotów publicznych finansowanych, lub współfinansowanych przez budżet państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z Prawem o zamówieniach publicznych, ma to zapewnić pełną jawność postępowania przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych podmiotów publicznych z sektorem prywatnym. Ułatwić uczciwe konkurowanie wykonawców zamówienia. W tym przypadku zapytanie ofertowe może być reamizowane w formie przetargu, aukcji, czy konkursu ofert.

Jednak zapytanie ofertowe jest również powszechnie stosowane przez inne firmy, które chcą zoptymalizować procesy decyzyjne.

 

Czemu służy zapytanie ofertowe?

W przypadku firm nie podlegających pod przepisy prawa o zamówieniach publicznych procedura zapytania ofertowego znacznie ułatwia system podejmowanych decyzji. Fabryka Reklamy zaleca taką procedurę klientom sieciowym. To jest uczciwy sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty na rynku reklamy. Klienci sieciowi kierują swoje zapytanie ofertowe do różnych firm zajmujących się reklamą. Tylko tak mogą uniknąć podjęcie pochopnej decyzji. Mają pewność, że ich wybór jest dokonany w oparciu o rzetelny i pełny obraz propozycji ofert współpracy pochodzących od różnych firm zajmujących się reklamą.

 

 

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

Zapytanie ofertowe powinno jasno określać zakres działań jest do wykonania przez wykonawcę reklamy. Jakie rodzaje elementów reklamowych będą obejmować? Które dotyczyć będą projektu, wykonania, a które montażu? Dobrze jest zarysować w zapytaniu ofertowym preferowane rodzaje nośników reklamy. Zleceniodawca powinien wskazać czas w jakim oczekuje on realizacji poszczególnych etapów prac, związanych z projektem oznakowania poszczególnych punktów. Powinno się określić w jakich godzinach mają odbywać się prace związane z montażem i obsługą modernizacji treści reklamowych. Wyznaczyć ilość miejsc, w których działania te mają być wykonane, oraz ich lokalizację. Klient powinien wskazać oczekiwany okres gwarancyjny i określić czy jest zainteresowany serwisem pogwarancyjnym. Widza o tym, czy współpraca ma mieć charakter jednorazowy, czy będzie obejmować regularne zlecenia dotyczące obsługi zmian w aktualizowanych treściach reklamowych oraz ułatwia analizę kosztów.

Ważne jest, aby w zapytaniu ofertowym nie zapomnieć o terminie składania ofert.

 

Priorytety przy wyborze oferty

Konstrukcja zapytania ofertowego powinna umożliwić zleceniodawcy sprawne i rzetelne porównywanie ofert. Przydatne jest, ażeby w zapytaniu ofertowym zleceniodawca ustalił priorytety istotne dla niego przy wyborze kontrahenta, który wykona reklamę. Ustalenie kryteriów oceny znacznie ułatwia właściwe postawienie akcentów w przygotowywanej ofercie. Klient sieciowy powinien określić procentowo w jakim stopniu ważna jest dla niego cena wykonania usługi, a w jakim szybkość i jakość? Czy istotna jest dla niego dyspozycyjność podczas serwisu pogwarancyjnego? Jeżeli interesuje go udokumentowane doświadczenie, to co powinna obejmować lista realizacji?

 

Szybkość realizacji kosztem jakości?

Klienci sieciowi decydując się na wybór Fabryki Reklamy do realizacji swojego zamówienia mogą się zastanawiać czy wyznaczanie kryterium szybkiej realizacji oznakowania swoich punktów nie będzie poniesione kosztem jakości. Zapewniamy, że szybkość i jakość jest naszą wizytówką. Dlatego nie obawiamy się uczestnictwa w konkursach ofert przygotowanych dla klientów sieciowych. Podpowiadamy jak przygotować zapytanie ofertowe, aby w jasno określonych warunkach móc uczciwie konkurować na rynku reklamy oraz przedstawić klientowi sieciowemu ofertę na wykonanie reklamy, której oczekuje.

Zapytanie ofertowe można przesyłać do nas mailem.