Projektowanie reklamy

Projektowanie reklamy to proces złożony, obejmujący szereg zagadnień. Z jednej strony mamy pewne reguły dotyczące samej szaty graficznej, od opakowań produktu po wizualizacje eksponowanych treści chociażby w internecie. Z drugiej strony mamy korelacje projektu w czasie i przestrzeni w różnych rodzajach przekazu, w oparciu o prowadzone kampanie marketingowe. Należy przy tym uwzględniać najnowsze trendy i nowinki techniczne obowiązujące w reklamie. Dodatkowo wszystkie te działania związane z projektowaniem reklamy muszą być zgodne co do treści z obowiązującym prawem, jak również praw autorów projektu, czy użytych w fazie projektowania programów graficznych.

 

Projektowanie graficzne

Wizualizacja graficzna reklamy jest podstawą nawiązania kontaktu z odbiorcą. Dotyczy to komunikacji rynkowej obejmującej wszystkie elementy prezentacji. Opakowanie produktu, materiały informacyjne (ulotki, reklama w mediach, prasie, wystawy), materiały POS, billboardy, lightboxy itp. muszą mieć ujednolicona szatę graficzną. Jest wiele zasad projektowania graficznego reklamy, dzięki którym możemy uzyskać dobrze skomponowany, estetyczny produkt finalny. Z pewnością ułatwiają to dzisiejsze narzędzia informatyczne. Nowoczesne programy graficzne znacznie ułatwiają pracę grafikom zajmującym się reklamą. Również nieograniczona jest gama kolorystyczna, zarówno na etapie projektowania jak i realizacji.

Tożsamość firmy

Zanim zaczniemy projektowanie reklamy musimy scharakteryzować tożsamość firmy. Nadać wizerunek, który pozwoli w istotny sposób odróżnić ją od innych. Działania te obejmują stworzenie unikalnego znaku i logotypy firmy, przypisanie określonej kolorystyki i czcionki liter, którymi firma będzie posługiwać się we wszelkiego typu publikacjach i reklamach. Przyjęte symbole wizerunkowe powinny być powszechnie stosowane w różnego rodzaju materiałach, od opakowania produktów, papeterii firmowej i plakietek pracowniczych, po szatę graficzną stron internetowych, ulotek, billboardów reklamowych, szyldów czy totemu. Stworzenie unikatowego wizerunku firmy powinno  uwzględniać prawa własności intelektualnej osób tworzących grafikę, jak również licencję na oprogramowanie graficzne wykorzystywane przy projekcie reklamy. Tak przygotowaną tożsamość należy zastrzec w trybie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

 

Meandry współpracy z reklamodawcą

Pierwszym krokiem przy projektowaniu reklamy jest określenie trybu komunikacji z klientem. Jest to istotny punkt, bo od płynności wymiany ustaleń zależy szybkość realizacji projektu. Z jednej strony mamy oczekiwania zleceniodawcy reklamy, z drugiej merytoryczną ocenę projektanta, grafika. którzy muszą uwzględniać ograniczenia związane z prawem i  warsztatową realizacją reklamy. Ograniczenia te mogą być spowodowane zarówno stroną techniczną wyprodukowania reklamy, jak i uwarunkowań związanych z jej instalacją w terenie. Najczęściej konsensus uzyskuje się dopiero po wielu konsultacjach. Oczywiście Fabryka Reklamy posiada szeroki wachlarz sposobów przyjaznej prezentacji projektu w różnych fazach jego przygotowania. To z pewnością ułatwia podejmowanie decyzji przez reklamodawcę. Poza tym zleceniodawca jest zainteresowany osiągnięciem maksymalnego zysku uzyskanego dzięki reklamie. Dlatego przydatne są badania rynku i śledzenie publikacji na ten temat.

 

Wspólna linia graficzna w różnorodności prezentacji

Przy projektowaniu reklamy zewnętrznej konieczne jest dostosowanie jej do architektury krajobrazu. Reklama musi być przyjazna otoczeniu, w którym jest instalowana. Forma publikacji nie może ingerować w środowisko lokalne. Do tego większość symboli wizerunkowych musi być na tyle uniwersalna, żeby pasowała do różnej wielkości ekspozycji. Od znaczka firmowego przypinanego do ubrania pracownika po totem firmowy, czy billboard. Trzeba również uwzględnić różne formy prezentacji. Projekt reklamy musi być na tyle elastyczny, aby można było  korzystać z różnych form ekspozycji treści reklamowych. Oklejone reklamą samochody, windery, neon firmowy, opakowania produktów, czy materiały POS diametralnie różnią się formą przekazu, ale muszą odzwierciedlać tę samą tożsamość firmy.

 

Harmonia przy projektowaniu reklamy

Od strony projektowania graficznego ważne jest zachowanie harmonii. Nie jest wskazane nadmierne korzystanie z dużej ilości kolorów. Należy za to odpowiednio balansować ciepłem barwy wykorzystywanych kolorów. Odpowiednią kolorystyką możemy zbudować głębię obrazu, lub ją przybliżyć. Krój czcionki musi być dopasowany do znaków graficznych. Zamieszczane zdjęcia muszą w sposób prosty przemawiać do odbiorcy. W tym zakresie Fabryka Reklamy dysponuje własnym studiem fotografii produktowej ukierunkowanym na realizację konkretnych projektów reklam. Ważne jest określenie, czy projekt graficzny powinien być symetryczny, czy lepsza będzie asymetria przekazu. Powinno się wyznaczyć punkt w grafice, który będzie dominujący, a następnie przejść od niego do innych informacji. Przy doborze kroju pisma istotnym elementem jest zastosowanie odpowiedniego rytmu dedykowanego konkretnej firmie. Harmonia nie dotyczy wyłącznie eksponowanych treści. Zaprojektowana reklama musi odpowiednio wkomponować się w elewację budynku, czy wystrój wnętrza galerii handlowej.

Gra skojarzeń

Reklama wizualna jest formą gry skojarzeń. Wywołuje emocje, buduje nastrój. Wykorzystane w tej publikacji czarno-białe zdjęcie człowieka zmęczonego życiem jest tłem do artystycznego umieszczenia kolorowej twarzy dziecka. Ciekawego życia, gotowego by odkrywać go na nowo. Taka musi być reklama wizualna. Prowokować odbiorcę do poznawania przekazywanych treści. Na tyle zadziwić widownię, aby o tym mówiono.

 

 

Funkcjonalność reklamy

Projekt reklamy musi być dostosowany do miejsca jej wykorzystania. W jednym przypadku będzie to tablica reklamowa, czy potykacz. W innym pylon cenowy, czy billboard z aktualną akcją promocyjną. Gdy reklama pełni rolę aktualnej informacji handlowej istotną funkcją projektowanej reklamy będzie łatwa możliwość jej aktualizacji. W tym przypadku świetnie sprawdzają się lightboxy z wymiennym licem, czy potykacze kredowe.

 

 

Praca zespołowa

Projektowanie reklamy to praca zespołowa, w której w zależności od uruchomionego budżetu uczestniczyć powinni: zleceniodawca reklamy, zespół projektantów, grafików, producenci projektu, konsultanci prawni, respondenci badania rynku. Jednak niezależnie od ilości osób zaangażowanych w przygotowaniu projektu reklamy pamiętajmy, że przekaz musi być na tyle prosty, żeby trafił do przeciętnego odbiorcy. To jedna z najważniejszych uwag jaką przekazał nam pionier reklamy zewnętrznej przełomu XIX i XX wieku J.E. Powers. Dlatego zawsze przy projektowaniu reklam należy pamiętać aby nie popełnić błędu przerostu formy nad treścią.